walkloka

หุบเขาปากมังกร

หุบเขาปากมังกรเป็นเมืองที่สวยงามมากๆค่ะและที่นี่ยังเต็มไปด้วยธนรรมาติที่อุดมสมบูรณ์มากๆค่ะทั้งอากาศก็ดีมากๆค่ะผู้คนต่างชอบที่นี่มากๆค่ะเพราะเป้นที่รวมไปด้วยธรรมชาติใครที่ไปที่นี่ต่างก็พูดกันว่าน่าประทับใจมากๆค่ะท่านสามารถเดินเล่นและถ่ายภาพสวยๆได้มากมายเลยค่ะ
ประเทศ vn เวียดนาม, โดย บริษัท วอล์ค โลกา จำกัด

สถานที่ท่องเที่ยวนี้มีอยู่ในโปรแกรมทัวร์

^