เมืองเดียนเบียนฟู

เมืองเดียนเบียนฟู (Dien Bien Phu) มีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า แถง เมืองเดียนเบียนฟูเป็นจังหวัดหนึ่งที่อยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศเวียดนาม เมืองเดียนเบียนฟูห่างจากกรุงฮานอยประมาณ 200 กิโลเมตร ห่างจากชายแดนประเทศลาวเพียง 35 กิโลเมตร เมืองเดียนเบียนฟูมีชื่อเสียงเนื่องจากเป็นที่รบยุทธการที่เดียนเบียนฟูระหว่างฝรั่งเศสกับเวียดมินห์ เมื่อเดือนมีนาคม ค.ศ. 1954 
ประเทศ vn เวียดนาม, โดย บริษัท วอล์ค โลกา จำกัด

สถานที่ท่องเที่ยวนี้มีอยู่ในโปรแกรมทัวร์

^