walkloka

เมืองโบราณเอเฟซุส

เมืองโบราณเอเฟซุสเป็นเมืองกรีกโบราณที่ตั้งอยู่ทางฝั่งตะวันตกของอานาโตเลียในจังหวัดอิซเมียร์ในประเทศตุรกีปัจจุบันเมืองโบราณเอเฟซุสเป้นอีกเมืองที่มีความสำคัญมากๆในสมัยก่อนค่ะและในปัจจุบันที่เมืองโบราณเอเฟซุสเปิดเป้นสถานที่ท่องเที่ยวให้เที่ยวชมตึกเก่าหริรูปปั้นโบราณค่ะที่เมืองโบราณเอเฟซุสจึงเป็นสถานที่ที่ดึงดูนักท่องเที่ยวได้จำนวนมากค่ะท่านที่เดินมาเที่ยวชมเมืองโบราณเอเฟซุสต่างก็ประทับใจค่ะเพราะเมืองนี้ถือว่าเป็นเมืองโบราณที่มีความสวยงามมากๆค่ะ
ประเทศ tr ตุรกี, โดย บริษัท วอล์ค โลกา จำกัด

สถานที่ท่องเที่ยวนี้มีอยู่ในโปรแกรมทัวร์

^