โบสถ์นอร์ทเธอดัม

โบสถ์นอร์ทเธอดัม (Notre Dame Cathedral) เป็นโบสถ์คาทอลิกของชาวคริสต์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศเวียดนาน ที่กรุงโฮจิมินห์ โบสถ์นอร์ทเธอดัมสร้างขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2420 ใช้ระยะเวลาในการสร้าง 6 ปี โบสถ์นอร์ทเธอดัมเป็นโบสถ์ที่ได้รับการยกย่องว่ามีความงดงามที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศเวียดนาม โดยมีหอคอยคู่สี่เหลี่ยมอยู่ด้านหน้าสูง 40 เมตร เป็นรูปแบบของสมัยอาณานิคม  ด้านหน้าโบสถ์นอร์ทเธอดัมมีรูปปั้นขนาดใหญ่สีขาวเด่นเป็นสง่าของพระแม่มารี ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ที่สง่างามของโบสถ์นอร์ทเธอดัม
ประเทศ vn เวียดนาม, โดย บริษัท วอล์ค โลกา จำกัด

สถานที่ท่องเที่ยวนี้มีอยู่ในโปรแกรมทัวร์

^