walkloka

หมู่บ้านคินตามณี หมู่บ้านที่อยู่ริมปากปล่องภูเขาไฟ

คินตามณี (Kintamani) คือชื่อหมู่บ้านที่สวยงาม ได้ชื่อเรียกมาจากเมืองโบราณแห่งหนึ่ง คินตามณีเป็นหมู่บ้านที่มีทัศนียภาพสวยงามมาก ตั้งอยู่บนภูเขาสูง สามารถมองเห็นภูเขาไฟและทะเลสาบบาตูร์ได้อย่างชัดเจน คินตามณีเป็นหมู่บ้านที่มีอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปี ซึ่งนักท่องเที่ยวจะนิยมมารับประทานอาหาร ซึ่งมีร้านอาหารให้ได้เลือกหลากหลาย และนั่งชมวิวพร้อมกับรับประทานอาหารไปด้วย
ประเทศ id อินโดนีเซีย, โดย บริษัท วอล์ค โลกา จำกัด

สถานที่ท่องเที่ยวนี้มีอยู่ในโปรแกรมทัวร์

^