walkloka

ถ้ำประตูสวรรค์

ถ้ำประตูสวรรค์ เทียนเหมินซาน หรือ ประตูสวรรค์ เป็น 1 ใน 4 ของภูเขาที่สวยงามที่สุดของประเทศจีน ถ้ำประตูสวรรค์เป็นช่องระหว่างระหว่าง 2 ภูเขาบรรจบเขาด้วยกัน และมีช่องตรงกลางเป็นช่องให้นักท่องเที่ยวเดินผ่านเข้าไปเปรียบเป็นประตูสวรรค์
ประเทศ cn จีน, โดย บริษัท วอล์ค โลกา จำกัด

สถานที่ท่องเที่ยวนี้มีอยู่ในโปรแกรมทัวร์

^