ถนนคนเดินชุนซีลู่

ถนนคนเดินชุนซีลู่ แหล่งช้อปปิ้ง สินค้าต่างๆมากมาย
ประเทศ cn จีน, โดย บริษัท วอล์ค โลกา จำกัด

สถานที่ท่องเที่ยวนี้มีอยู่ในโปรแกรมทัวร์

^