walkloka

หุบเขาโอวาคุดานิ

หุบเขาโอวาคุดานิหุบเขาโอวาคุดานิ หรือ หุบเขานรก เป็นหุบเขาที่อยู่ในวนอุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ ซึ่งขึ้นชื่อในเรื่องของบ่อน้ำพุร้อน บ่อน้ำร้อน เกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟเมื่อประมาณ 3พันปีก่อน ในปัจจุบันหุบเขานี้ ก็ยังเป็นภูเขาไฟที่ยังไม่สงบ พร้อมที่จะระเบิดอีกทุกเมื่อ แต่ว่าในทุกๆ วันจะมีการสังเกตและวัดความสั่นสะเทือนของภูเขาไฟตลอดเวลาเกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟฮาโกเน่เมื่อประมาณ 3000 ที่แล้ว ปัจจุบันนั้นภูเขาไฟนี้ยังคงไม่ดับ จึงทำให้มีบ่อน้ำร้อนและถ้ากำมะถันหลงเหลืออยู่และที่หุบเขานี้ยังมองเห็นภูเขาไฟฟูจิอีกด้วย การขึ้นจะขึ้นมายังหุบเขาโอวาคุดานินี้สามารถเดินทางได้โดยการขึ้นกระเช้าลอยฟ้า ถูกล้อมรอบด้วยธรรมชาติที่สวยงามและมีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจมากมาย หากใครเคยได้ยินตำนาน ไข่ดำอายุยืนก็อยู่ที่นี่เช่นกันถือได้ว่าเป็นอีกสถานที่ที่น่าเที่ยวค่ะ
ประเทศ jp ญี่ปุ่น, โดย บริษัท วอล์ค โลกา จำกัด

สถานที่ท่องเที่ยวนี้มีอยู่ในโปรแกรมทัวร์

^