walkloka

วัดอาซากุสะ

วัดอาซากุสะเป็นวัดใหญ่ในย่านอาซากุสะ จนบางคนนิยมเรียกว่าวัดอาซากุสะ หรือวัดโคมแดงเป็นหนึ่งในวัดที่เก่าแก่และเป็นที่นิยมมากที่สุดวัดหนึ่งของเมืองโตเกียวที่มีผู้คนเดินทางมาสักการะและเที่ยวชมได้ทั้งตัววัดและบริเวณภายนอก โดยจะมีถนนนากามิเสะที่เป็นถนนยาวเข้าสู่พื้นที่ภายในวัดที่จะเต็มไปด้วยร้านค้าอาซากุสะเป็นย่านเก่าแก่แห่งหนึ่งของโตเกียว ในอดีตเคยเป็นแหล่งสถานเริงรมย์และโรงละคร แต่เสียหายไปมากในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 ต่อมามีการสร้างเมืองขึ้นมาใหม่ แต่ยังคงความเป็นโตเกียวแบบดั้งเดิมอยู่ ปัจจุบันเป็นย่านที่มีเสน่ห์แบบย้อนยุคและเติมแต่งด้วยสีสันของความทันสมัยที่นี่สวยงามมากๆค่ะและเป็นที่น่าพักผ่อนและไปถ่ายรูปเก็บภาพสวยๆมาๆค่ะ
ประเทศ jp ญี่ปุ่น, โดย บริษัท วอล์ค โลกา จำกัด

สถานที่ท่องเที่ยวนี้มีอยู่ในโปรแกรมทัวร์

^