walkloka

พระนอนยิ้มหวาน

พระนอนยิ้มหวานมีอายุเก่าแก่กว่า 1,200 ปี คนไทยรู้จักในนาม พระนอนยิ้มหวาน เนื่องจากพระพักตร์ของท่านได้รับการวาดตกแต่งไว้อย่างสวยงามพร้อมด้วยรอยยิ้มหวาน องค์พระเป็นศิลปะแบบมอญ สร้างโดยพระเจ้าเมงกะติปะ ในพ.ศ. 1537 ซึ่งเป็นสมัยที่มอญเรืองอำนาจ พุทธลักษณะเด่นคือบริเวรพระบาทวางไม่เสมอกันค่ะซึ่งมีความคล้ายพระพุทธไสยาสน์ของไทยนั่นเองเองและองค์พระมีความยาว181ฟุตทีเดียวค่ะเรียกได้ว่าเป็นองค์ที่สง่างามมากๆค่ะผู้คนนิยมไปที่นี่เพื่อขอพรด้านต่างๆค่ะท่านที่ชอบการท่องเที่ยวชอบชมพระรูปปั้นที่นี่สวยงามมากๆค่ะ
ประเทศ mm พม่า, โดย บริษัท วอล์ค โลกา จำกัด

สถานที่ท่องเที่ยวนี้มีอยู่ในโปรแกรมทัวร์

^