เมืองโบราณต้าหลี่

เมืองต้าหลี่ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของมณฑลยูนนาน ทางตอนใต้ของสาธารณรัฐประชาชนจีน เมืองต้าหลี่ตั้งอยู่บนที่ราบสูงระหว่างเทือกเขาชางซานทางทิศตะวันตก และทะเลสาบเอ๋อไห่ทางด้านตะวันออก ซึ่งเป็นที่ตั้งถิ่นฐานของชาวไบ๋และชาวอี้มาตั้งแต่สมัยโบราณ ต้าหลี่เคยเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรน่านเจ้า ซึ่งเป็นอาณาจักรของชาวไป๋ในราวศตวรรษที่ 8-9 ต่อมาได้เป็นเมืองหลวงของอาณาจักรต้าหลี่ ในปี พ.ศ.1480 – 1796 ปัจจุบันนี้ เมืองต้าหลี่ได้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญและดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งในและทั้งนอกประเทศอีกด้วย
ประเทศ cn จีน, โดย บริษัท วอล์ค โลกา จำกัด

สถานที่ท่องเที่ยวนี้มีอยู่ในโปรแกรมทัวร์

^