วัดลามะซงจ้านหลิง

วัดลามะซงจ้านหลิน เป็นวัดที่สำคัญของเมืองแชงกรีล่า วัดลามะซงจ้านหลินสร้างขึ้นในสมัยลาไลลามะองค์ที่ 5 ตรงกับสมัยจักรพรรดิ์คังซีฮ้องเต้ของจีน รูปแบบในการสร้างวัดลามะซงจ้านหลินได้จำลองแบบมาจากพระราชวังโปตาลา (Potala) ในกรุงลาซา (Lhasa) ธิเบต ซึ่งมีอายุเก่าแก่มากกว่า 300 ปี และยามเทศกาลของชาวทิเบตยังคงรักษาขนบทำเนียมประเพณีที่จะจัดขึ้นตามวัดต่างๆด้วยการเต้นระบำหน้ากาก และเป่าแตรงอน
ประเทศ cn จีน, โดย บริษัท วอล์ค โลกา จำกัด

สถานที่ท่องเที่ยวนี้มีอยู่ในโปรแกรมทัวร์

^