walkloka

นาข้าวขั้นบันได

นาข้าวขั้นบันได ตั้งอยู่ที่หมู่บ้านเตกัลลาลัง เขต Gianyar ตอนเหนือของอูบุดในเกาะบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย เป็นนาข้าวขั้นบันไดที่มีอายุยาวนานกว่า 2,000 ปี ล้อมรอบไปด้วยบรรยากาศที่เย็นสบายเพราะตั้งอยู่ในความสูง 700 เมตร เหนือระดับน้ำทะเล ซึ่งชาวพื้นเมืองใช้เครื่องมือโบราณค่อยๆแกะสลักภูเขาทั้งลูก ให้กลายเป็นคลื่นนาข้าวขั้นบันได และคิดค้นระบบชลประทานขึ้นมาเพื่อกักเก็บน้ำที่ไหลลงมาจากภูเขาไว้ใช้ในนาข้าวขั้นบันได บริเวณหมู่บ้านแถบนี้ยังมีการปลูกข้าวแบบขั้นบันได ซึ่งทำให้บริเวณนี้มีวิวทิวทัศน์ที่สวยงามสะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิตของสังคมเกษตรกรรมแบบบาหลีได้อย่างดี
ประเทศ id อินโดนีเซีย, โดย บริษัท วอล์ค โลกา จำกัด

สถานที่ท่องเที่ยวนี้มีอยู่ในโปรแกรมทัวร์

^