วัดหยวนทง

วัดหยวนทง คุนหมิง วัดหยวนทงประวัติเป็นวัดที่เก่าแก่และศักดิ์สิทธิ์ที่สุดของมณฑลยูนนาน ที่ผสมผสานทั้งวัดไทย พม่า และธิเบต วัดหยวนทงแห่งนี้เป็นศูนย์กลางของพระพุทธศาสนาถึง 3 นิกาย วัดหยวนทงสร้างมาตั้งแต่สมัยราชวงศ์ถังมีอายุยาวนานประมาณ 1,200 กว่าปี ภายในวัดหยวนทงมีการตกแต่งให้ร่มรื่นสวยงาม กลางลานมีสระน้ำที่ขนาดใหญ่และมีสะพานข้ามไปสู่ศาลาแปดเหลี่ยมกลางสระ มองมุมรวมแล้ววัดหยวนทงเป็นวัดที่สวยงามแห่งหนึ่งที่น่าเข้ามาเยี่ยมชม
ประเทศ cn จีน, โดย บริษัท วอล์ค โลกา จำกัด

สถานที่ท่องเที่ยวนี้มีอยู่ในโปรแกรมทัวร์

^