walkloka

มหาเจดีย์ บุโรพุทโธ

บุโรพุทโธ (Borobudur) เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของประเทศอินโดนีเซีย บุโรพุทโธมีลักษณะเป็นรูปทรงขั้นบันไดแบบพีระมิดบนฐานสี่เหลี่ยม โดยสร้างจากหินภูเขาไฟ บุโรพุทโธตั้งอยู่ทีเมืองมาเกอลัง ห่างจากยอกยาการ์ตาไปทางตะวันตกเฉียงเหนือราว 40 กิโลเมตร สร้างขึ้นระหว่างปี พ.ศ. 1293 - 1393 บุโรพุทโธยังได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโกตั้งแต่ปี ค.ศ. 1991 บุโรพุทโธคือสถาปัตยกรรมที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของศาสนาพุทธลัทธิมหานยานที่มีชื่อเสียงมากกว่าเป็นพุทธศาสนาที่เก่าแก่แห่งหนึ่งของโลกที่นักท่องเที่ยวต่างแห่กันเยี่ยมชมความสวยงามของ เจดีย์บุโรพุทโธ
ประเทศ id อินโดนีเซีย, โดย บริษัท วอล์ค โลกา จำกัด

สถานที่ท่องเที่ยวนี้มีอยู่ในโปรแกรมทัวร์

^