เมืองชวนจู๋ซื่อ

เมืองชวนจู๋ซื่อ (Chuanzhusi) 
ประเทศ cn จีน, โดย บริษัท วอล์ค โลกา จำกัด

สถานที่ท่องเที่ยวนี้มีอยู่ในโปรแกรมทัวร์

^