walkloka

วัดเส้าหลิน เมืองเติงเฟิง

ประวัติของวัดเส้าหลิน วัดเส้าหลินเป็นวัดเก่าแก่ที่มีอายุมากกว่า 1,500 ปี วัดเส้าหลินเมืองเติงเฟิงซึ่งตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของเทือกเขาซงซาน เป็นเทือกเขาที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในด้านประวัติศาสตร์และในแวดวงยุทธภพ วัดเส้าหลินเป็นพื้นที่โล่งกว้าง เป็นที่ใช้สำหรับฝึกวิทยายุทธของหลวงจีน วัดเส้าหลินมีชื่อเสียงโด่งดังมากที่สุดในประเทศจีนและต่างประเทศ วัดเส้าหลินเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญทางประวัติศาสตร์แห่งหนึ่งในประเทศจีน ที่ทางรัฐบาลจีนได้ร้องขอต่อองค์กรยูเนสโกให้เป็นมรดกโลก เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2553 
ประเทศ cn จีน, โดย บริษัท วอล์ค โลกา จำกัด

สถานที่ท่องเที่ยวนี้มีอยู่ในโปรแกรมทัวร์

^