walkloka

ถนนคนเดินปู้สิงเจีย

ถนนคนเดินปู้สิงเจีย เป็นถนนคนเดินประจำเมือง จางเจียเจี้ย เป็นแหล่งช้อปปิ้งที่มีสินค้ามากมาย ให้นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวได้ซื้อเป็นของฝากเป็นที่ระลึก หรือถ่ายรูปเป็นที่ระลึกได้ ถนนคนเดินปู้สิงเจีย เป็นถนนคนเดินที่พึ่งสร้างใหม่ได้ไม่นาน ซึ่งเป็นการลงทุนของรัฐบาลท้องถิ่นที่นี่ให้เป็นสถานที่ช๊อปปิ้งของนักท่องเที่ยวที่มาจางเจียเจี้ย และยังเป็นสถานที่ที่สร้างรายได้ให้กับชาวบ้านในพื้นที่ให้มีงานทำกัน ถนนคนเดินปู้สิงเจีย นอกจากจะเป็นสถานที่ที่มีของพื้นบ้านแล้ว ยังมีสถานที่อีกแห่งหนึ่งซึ่งน่าสนใจไม่แพ้กัน ก็คือ พิพิธพัณฑ์ภาพวาดทราย ซึ่งเป็นภาพวาดแฮนเมทที่มีชื่อเสียงของที่นี่เลยค่ะ
ประเทศ cn จีน, โดย บริษัท วอล์ค โลกา จำกัด

สถานที่ท่องเที่ยวนี้มีอยู่ในโปรแกรมทัวร์

^