walkloka

ตลาดอูบุด

ตลาดอูบุด เป็นตลาดที่มีความอุดมสมบูรณ์ของท้องถิ่น บ่งบอกถึงวัฒนธรรมการบริโภค บ่งบอกถึงสภาวะทางเศรษฐกิจชุมชนตลาดอูบุด บ่งบอกถึงระดับความเอื้ออาทร หรือ ทุนทางสังคมแบบดั้งเดิม เสน่ห์ของตลาดอูบุด คือ รอยยิ้มของคนในชุมชนอูบุด การทักทายที่เป็นกันเอง และบรรยากาศการซื้อขายที่ซื่อๆ ตรงไป ตรงมา ไม่เสแสร้ง ที่หาไม่ได้ตามซุปเปอร์มาร์เก็ต หรือ ห้างสรรพสินค้าของเมืองใหญ่ๆ
ประเทศ id อินโดนีเซีย, โดย บริษัท วอล์ค โลกา จำกัด

สถานที่ท่องเที่ยวนี้มีอยู่ในโปรแกรมทัวร์

^