walkloka

วัดแฮดงยงกุงซา

วัดแฮดงยงกุงซา ตั้งอยู่บนชายฝั่งตะวันออกเฉียงเหนือของเมืองปูซาน เป็นวัดที่สร้างบนเหล่าโขดหินริมชายหาดที่แตกต่างไปจากวัดส่วนใหญ่ในประเทศเกาหลี ที่มักจะสร้างอยู่ตามเชิงเขา วัดแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นโดยพระอาจารย์ Naong เมื่อปี 1376 ในช่วงรัชสมัยของกษัตริย์ Uwang แห่งราชวงศ์ Goryeo จากนั้นในปี 1970 ถูกฟื้นฟูและปรับปรุงอีกครั้ง ด้วยความพิถีพิถัน เพื่อให้คงไว้ซึ่งเอกลักษณ์และความงดงามแบบดั้งเดิม
ประเทศ kr เกาหลีใต้, โดย บริษัท วอล์ค โลกา จำกัด

สถานที่ท่องเที่ยวนี้มีอยู่ในโปรแกรมทัวร์

^