walkloka

เมอไลอ้อน

เมอไลอ้อนสิงคโปร์ เป็นที่รู้จักกันก่อนที่เจ้าชายซางนิลาจะตั้งชื่อให้ว่าสิงคปุระที่เป็นภาษา สันสกฤต มีความหมายว่า เมือง (ปุระ) แห่งสิงโตที่เมอไลอ้อนเป็นสถานที่สวยงามตลอดเวลาค่ะท่านที่มาเี่ยวสิงคโปร์ทุกคนต่างก็จะพาก้นมาที่เมอไลอ้อนก่อนเลยค่ะเพื่อม่ถ่ายภาพเก็บไว้เพราะที่เมอไลอ้อนเป็นใจกลางของสิงคโปร์ถ้าใครไม่ได้มาที่นี่ถือว่าท่านมาไม่ถึงสิงคโปร์ทุกคนต่างรู้กันดีว่าเมื่อมาถึงรูปปั้นนี้แล้วคือท่านได้มาเยือนสิงคโปร์แล้วค่ะที่นี่จะเต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวและแสงไฟยามค่ำคืนที่สวยงามมากๆค่ะ
ประเทศ sg สิงคโปร์, โดย บริษัท วอล์ค โลกา จำกัด

สถานที่ท่องเที่ยวนี้มีอยู่ในโปรแกรมทัวร์

^