กางเขนโบราณ

กางเขนโบราณ
ประเทศ ph ฟิลิปปินส์, โดย บริษัท วอล์ค โลกา จำกัด

สถานที่ท่องเที่ยวนี้มีอยู่ในโปรแกรมทัวร์

^