ทะเลสาบปันกอง

ทะเลสาบพันกอง (Pangong Lake) หรือทะเลสาบแปงกอง ทะเลสาบปันกองตั้งอยู่ตอนเหนือสุดของแคว้นลาดักห์ มีความสูงถึง 4320 เมตร จากระดับน้ำทะเล ทะเลสาบปันกองเป็นทะเลสาบสีครามน้ำเค็มที่อยู่สูงที่สุดในโลก เราจะเห็นภาพท้องฟ้าสีครามกับเนินเขาที่มีพื้นผิวที่แปลกตา สะท้อนอยู่ในน้ำใสๆของทะเลสาบ โดยจะมีธงหลายร้อยผืนและเจดีย์สีดำเป็นฉากด้านหน้าเรียงรายกันอยู่ ทะเลสาบปันกองเป็นพื้นที่พรมแดนทับซ้อนของประเทศอินเดียและจีน โดยความยาวของพื้นที่ทะเลสาบ 40% อยู่ที่อินเดีย อีก 60% อยู่ที่ประเทศจีน
ประเทศ in อินเดีย, โดย บริษัท วอล์ค โลกา จำกัด

สถานที่ท่องเที่ยวนี้มีอยู่ในโปรแกรมทัวร์

^