walkloka

สนามบินฉางซา

สนามบินฉางซาท่าอากาศยานนานาชาติฉางชา ฮวงหัว หรือที่เรียกสั้นๆ ว่า “สนามบินฉางชา”สนามบินฉางซาเป็นสนามบินหลักที่ให้บริการในเขตเมืองฉางชาและภูมิภาคโดยรอบ โดยมีผู้ใช้บริการหนาแน่นเป็นอันดับที่ 13 ของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนสนามบินฉางซาโดยมีประวัติการก่อสร้างในปี พ.ศ. 2529 และยังมีแผนการพัฒนาอย่างต่อเนื่องสนามบินฉางซาในอนาคตเพื่อรองรับจำนวนผู้โดยสารที่มีมากขึ้นทุกปี และในปัจจุบันสนามบินแห่งนี้ถือว่ามีผู้โดยสารหนาแน่นเป็นอย่างมากเมื่อเทียบกับพื้นที่อาคารผู้โดยสารที่รองรับได้สนามบินฉางซาจะรองรับท่านที่มาลงที่นี่ได้อย่างดีค่ะและท่านสามารถต่อรถไฟฟ้าเพื่อไปเที่ยวที่อื่นได้สดวกค่ะ
ประเทศ cn จีน, โดย บริษัท วอล์ค โลกา จำกัด

สถานที่ท่องเที่ยวนี้มีอยู่ในโปรแกรมทัวร์

^