สนามบินนานาชาติซ่างไห่ผู่ตง

สนามบินนานาชาติซ่างไห่ผู่ตงหรือที่เรียกสั้นๆ ว่า “สนามบินเซี่ยงไฮ้ ผู่ตง” เป็นสนามบินหลัก 1 ใน 2 สนามบินของมหานครเซี่ยงไฮ้ขยายศักยภาพในการขนส่งทางอากาศจากสนามบินเซี่ยงไฮ้หงเฉียวเดิมที่มีสภาพแออัด โดยสนามบินสนามบินเซี่ยงไฮ้ ผู่ตงสามารถรองรับเที่ยวบินจากทั่วโลก ทำให้เป็นศูนย์กลางด้านการคมนาคมทางอากาศของภูมิภาคอย่างรวดเร็ว และติดอันดับที่ 9 ของสนามบินที่มีผู้ใช้บริการมากที่สุดในโลกดังนั้นสนามบินนานาชาติซ่างไห่ผู่ตงจึงมีที่รองรับนักท่องเที่ยวได้จำนวนมากและสดวกรวดเร็วค่ะ
ประเทศ cn จีน, โดย บริษัท วอล์ค โลกา จำกัด

สถานที่ท่องเที่ยวนี้มีอยู่ในโปรแกรมทัวร์

^