walkloka

หนังตะลุง

หนังตะลุงเป็นการละเล่นกับแสงเงาหรือหนังตะลุงของจีนเป็นศิลปะพื้นเมืองดั้งเดิมที่ประชาชนนิยมอย่างแพร่หลาย นอกจากให้ความบันเทิงแล้ว ผีอิ่งยังให้การศึกษาด้านสุนทรียภาพ คุณธรรม และลัทธิรักชาติแก่ปวงชน ได้บ่มเพาะให้ประชาชาติจีนรักในงานศิลปะและวัฒนธรรมดั้งเดิม อีกทั้งได้สร้างความภาคภูมิใจและความคิดสร้างสรรค์ของชาวจีนด้วยเรียกได้ว่าเป็นการแสดงที่สนุกสนานอย่างแน่นอค่ะหนังตะลุงเป้นการแสดงที่หาดูได้อยากมากๆค่ะในสมัยนี้รับรองว่าการแสดงหนังตะลุงนี้จะทำให้ท่านสนุกและมีรอยยิ้มและเสียงหัวเรอะอย่างแน่นอนค่ะ
ประเทศ cn จีน, โดย บริษัท วอล์ค โลกา จำกัด

สถานที่ท่องเที่ยวนี้มีอยู่ในโปรแกรมทัวร์

^