walkloka

พิพิธภัณฑ์วูร์เทรคเกอร์

พิพิธภัณฑ์วูร์เทรคเกอร์ตั้งอยู่นอกเมือง ที่นี่เป็นศูนย์รวมจิตใจของชนผิวขาวเชื้อสายดั้งเดิมของชาวบัวร์ อนุสาวรีย์แห่งนี้สร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงการเดินทางอพยพของพวกบัวร์จากปลายแหลมของทวีปเข้าสู่ใจกลางประเทศแอฟริกาใต้ และร่วมฉลองครบรอบ 100 ปี ของการสู้รบกับชาวพื้นเมืองบริเวณใต้ถุนอาคารจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์ขนาดเล็กแสดงภาพชีวิตของชาวบัวร์ สิ่งของเครื่องใช้ และการต่อสู้เพื่ออิสระภาพในอดีตนั่นเองค่ะพิพิธภัณฑ์วูร์เทรคเกอร์เป็นอีกสถานที่สำคัญที่นักท่องเที่ยวนิยมมาเที่ยวกันเป็นจำนวนมากทีเดียวค่ะท่านที่มาพิพิธภัณฑ์วูร์เทรคเกอร์ท่านจะต้องชื่นชอบและเพลินกับพิพิธภัณฑ์วูร์เทรคเกอร์อย่างแน่นอนค่ะ
ประเทศ za แอฟริกาใต้, โดย บริษัท วอล์ค โลกา จำกัด

สถานที่ท่องเที่ยวนี้มีอยู่ในโปรแกรมทัวร์

^