walkloka

หมู่บ้านเลเซดี

หมู่บ้านเลเซดีเป็นศูนย์วัฒนธรรมที่จัดขึ้นเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้รับรู้ถึงประวัติความเป็นมา ความแตกต่าง ของชนเผ่าพื้นเมืองต่างๆ ของแอฟริกาใต้ มีการจัดแสดงบ้านเรือนที่อยู่อาศัย ศิลปะ การแสดงต่างๆของชนเผ่าพื้นเมือง อาทิ Zulu Xhosa Pedi Basotho เป็นต้น รวมไปถึงมีอาหารรสชาติพื้นเมืองไว้บริการนักเดินทางด้วย บ้านเรือนของชนเผ่าซูลูมีลักษณะเป็นโดมทรงกลมมุงด้วยหญ้า 
หมู่บ้านเลเซดีเรียกได้ว่าเป้นอีกสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจเป็นอย่างมากค่ะเราจะได้เห็นความเป็นอยู่และชีวิตประจำวันของเขาเลยค่ะท่านที่เดินทางมาเที่ยวหมู่บ้านเลเซดีท่านจะต้องชื่นชอบอย่างแน่นอนค่ะ
ประเทศ za แอฟริกาใต้, โดย บริษัท วอล์ค โลกา จำกัด

สถานที่ท่องเที่ยวนี้มีอยู่ในโปรแกรมทัวร์

^