walkloka

ทำเนียบประธานาธิบดี

ทำเนียบประธานาธิบดี (Reunification Palace) ตั้งอยู่บริเวณใจกลางเมืองโฮจิมินห์ เป็นอาคารที่มีรูปแบบทันสมัย มีขนาดใหญ่โต และล้อมด้วยสวนที่กว้าง ในสมัยก่อนทำเนียบประธานาธิบดีเคยเป็นทำเนียบของผู้ว่าชาวฝรั่งเศส ที่เรียกกันว่า ทำเนียบนโรดม และในปัจจุบันได้เปิดเป็นพิพิธภัณฑ์ให้นักท่องเที่ยวได้เข้าชมแล้ว 
ประเทศ vn เวียดนาม, โดย บริษัท วอล์ค โลกา จำกัด

สถานที่ท่องเที่ยวนี้มีอยู่ในโปรแกรมทัวร์

^