walkloka

เมืองหงสาวดี

หงสาวดี หรือเรียกอีกชื่อว่า พะโค (Hanthawaddy or Bago) ตั้งอยู่ใกล้เมืองเมาะตะมะ ทางตอนใต้ของประเทศพม่า เมืองหงสาวดี มีความยาว 177 ฟุต สร้างในปี ค.ศ 994 สัญลักษณ์เมืองหงสาวดี เป็นรูปหงส์คู่ ในสมัยก่อนหงสาวดียังคงเป็นชายหาดริมทะเล พระพุทธเจ้าทรงเห็น หงส์สองตัวว่ายน้ำเล่นกัน จึงทำนายว่าภายหลังเมืองหงสาวดีจะเป็นเมืองที่เจริญรุ่งเรือง ชาวหงสาวดีจึงถือเอาตำนานเรื่องนี้มาเป็นสัตว์สัญลักษณ์ของเมืองหงสาวดี ปัจจุบันเมืองหงสาวดีเป็นเมืองที่ทำรายได้ให้แก่ประเทศพม่าในเรื่องของการท่องที่ยว ชมศิลปะ วัฒนธรรม และประวัติศาสตร์อันสำคัญของเมืองเมืองหงสาวดี
ประเทศ mm พม่า, โดย บริษัท วอล์ค โลกา จำกัด

สถานที่ท่องเที่ยวนี้มีอยู่ในโปรแกรมทัวร์

^