walkloka

พระราชวังบุเรงนอง

พระราชวังบุเรงนอง (Kanbawza Thardi Palace) พระเจ้าบุเรงนองได้รับสั่งให้สร้างพระราชวังบุเรงนองขึ้นมาเพื่อเป็นศูนย์กลางทางการปกครอง พระราชวังบุเรงนองเป็นกำแพงเมืองชั้นนอก มีประตูถึง 20 ประตู ส่วนพื้นที่ภายในกำแพงพระราชวังบุเรงนองนั้นกว้างใหญ่มาก แม้แต่ พระธาตุมุเตา ยังจัดเป็นส่วนหนึ่งที่อยู่ในกำแพงเมืองพระราชวังบุเรงนองแห่งนี้ ภายหลังพระเจ้าบุเรงนองได้สิ้นพระชนม์ลง พระเจ้านันทบุเรงจึงขึ้นครองราชย์แทน และถูกศัตรูพวกยะไข่และตองอูยกกองทัพมาตีหงสาวดีจนย่อยยับ และปัจจุบันนี้เวลาผ่านไปกว่า 400 ปี สิ่งที่รัฐบาลพม่าทำได้ก็คือ ขุดซากเก่าเสาขึ้นมาเก็บ และสร้างพระราชวังลักษณะเดิมทับลงไป ส่วนตัวอาคารได้สร้างใหม่โดยมี 2 ส่วน ส่วนแรกเรียกว่า กามโบสะตาหริ หรือ กัมโพชธานี เป็นส่วนที่เอาไว้ว่าราชการ และส่วนที่ 2 คือ บัลลังก์ผึ้ง เป็นส่วนที่เอาไว้บรรทม แต่ด้วยความที่ว่ารัฐบาลพม่าสร้างเลียนแบบจากของจริง ทำให้พระราชวังบุเรงนองที่เป็นสีเหลืองทองในปัจจุบันนี้ เป็นของปลอมนั้นเอง
ประเทศ mm พม่า, โดย บริษัท วอล์ค โลกา จำกัด

สถานที่ท่องเที่ยวนี้มีอยู่ในโปรแกรมทัวร์

^