walkloka

เมืองมิลาน

เมืองมิลานเป็นเมืองหลักของแคว้นลอมบาร์เดียและเป็นเมืองสำคัญในภาคเหนือของประเทศอิตาลี ตั้งอยู่บริเวณที่ราบลอมบาร์ดีเป็นเมืองสำคัญทางภาคเหนือของประเทศอิตาลี เมืองใหญ่เป็นอันดับสองรองจากกรุงโรม ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของประเทศอิตาลี มิลานได้ชื่อว่าเป็นหลวงแห่งแฟชั่นและศิลปะชั้นนำของโลกอีกเมืองหนึ่ง มิลานถูกจัดให้เป็นเมืองแฟชั่นในลักษณะเดียวกับนิวยอร์ค  ปารีส  ลอนดอน และโรม อีกทั้งยังเป็นศูนย์กลางทางธุรกิจ อุตสาหกรรม ผ้าไหม และแหล่งผลิตรถยนต์ อัลฟา โรมีโอ รวมไปถึงสโมสรฟุตบอลอินเตอร์มิลานและสโมสรฟุตบอลเอซีมิลานเมืองมิลานเป้นอีกเมืองที่นักท่องเที่ยวเดินทางมาเที่ยวเยอะทีเดียวค่ะรับรองว่าท่านจะต้องประทับใจอย่างแน่นอนค่ะ
 
ประเทศ it อิตาลี, โดย บริษัท วอล์ค โลกา จำกัด

สถานที่ท่องเที่ยวนี้มีอยู่ในโปรแกรมทัวร์

^