walkloka

เมืองโซลแวง

เมืองโซลแวง เป็นหนึ่งใน 10 เมืองขนาดเล็กที่สวยงามที่สุดในอเมริกาฝั่งตะวันตก ชาวเดนมาร์กอพยพมาตั้งรกรากอยู่ที่เมืองโซลแวงเมื่อร้อยกว่าปีที่แล้ว เมืองโซลแวงสร้างบ้านเมืองในสไตล์เดนนิช และรักษาวัฒนธรรมประเพณีไว้อย่างดี เมืองโซลแวงจึงเป็นเมืองที่มีลักษณะเฉพาะตัว ซึ่งในระยะหลังเริ่มมีนักท่องเที่ยวไทยมาเที่ยวเมืองโซลแวงเป็นจำนวนมาก
ประเทศ us สหรัฐอเมริกา, โดย บริษัท วอล์ค โลกา จำกัด

สถานที่ท่องเที่ยวนี้มีอยู่ในโปรแกรมทัวร์

^