walkloka

พิธีล้างหน้าพระมหามุนี

พิธีล้างหน้าพระมหามุนี โดยชาวพม่าเชื่อกันว่าพระมหามัยมุนีเป็นพระพุทธรูปที่มีชีวิต เพราะพระพุทธเจ้าได้ทรงประทานลมหายใจอันศักดิ์สิทธิ์เข้าไปในพระวรกายของพระมหามุนี นี่จึงเป็นต้นกำเนิดของพิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี ทีสมณะสงฆ์ต้องจัดพิธีล้างหน้าแปรงฟันให้พระพุทธรูปทุกๆวัน ในตอนเช้าช่วงตีสี่ครึ่ง เพราะถือว่าพระมหามุนีมีชีวิต มีลมหายใจ นับเป็นพิธีแห่งความศรัทธาหนึ่งเดียวที่สืบต่อกันมานานนับหลายพันปี
ประเทศ mm พม่า, โดย บริษัท วอล์ค โลกา จำกัด

สถานที่ท่องเที่ยวนี้มีอยู่ในโปรแกรมทัวร์

^