ทะเลสาบเทียนฉือ

ทะเลสาบเทียนฉือ หรือ เรียกกันว่าทะเลสาบแห่งสวรรค์ ทะเลสาบเทียนฉือตั้งอยู่ทางภาคตะวันออกของมณฑลจี๋หลิน ประเทศจีน ทะเลสาบเทียนฉือเป็นทะเลสาบที่แบ่ง พรมแดนจีนกับเกาหลีเหนือ ทะเลสาบเทียนฉือมีความสูงเหนือระดับน้ำทะเลเพียง 2,194 เมตรเท่านั้น แต่ก็นับเป็นแอ่งน้ำภูเขาไฟที่สูงที่สุดของจีน สระน้ำของทะเลสาบเทียนฉือมีลักษณะเป็นรูปทรงกลมรี มีเนื้อที่ 9.82 ตารางกิโลเมตร โดยทะเลสาบเทียนฉือมีทรัพยากรที่อุดมสมบูรณ์ และมีทิวทัศน์ที่สวยงามมากๆ จนเป็นที่นิยมของคู่รักที่มาฮันนิมูนกันที่นี่
ประเทศ cn จีน, โดย บริษัท วอล์ค โลกา จำกัด

สถานที่ท่องเที่ยวนี้มีอยู่ในโปรแกรมทัวร์

^