walkloka

เมืองดาลัด

เมืองดาลัด (Dalat) ดาลัด มาจากคำ 2 คำ คือ ดา หมายถึง แหล่งกำเนิดหรือแม่น้ำกามลี ส่วนคำว่า ลัด เป็นชื่อของชนกลุ่มน้อยเผ่าหนึ่งที่อาศัยอยู่ที่นี่ เมืองดาลัดเป็นเมืองแห่งดอกไม้ของประเทศเวียดนาม ดาลัดเป็นเมืองเล็กๆ ที่ตั้งอยู่ทางภาคใต้ตอนบนของประเทศเวียดนาม เมืองดาลัดถูกสร้างในช่วงปลายยุค 1890 ถือว่าเป็นเมืองที่ค่อนข้างใหม่ เมืองดาลัดมีจุดแด่น คือ เป็นเมืองที่ตั้งอยู่บนที่ราบสูง โอบล้อมไปด้วยทิวเขา ป่าไม้ และทะเลสาบ จึงทำให้ดาลัดเป็นเมืองที่มีอุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปีไม่เกิน 17 องศาเซลเซียสเท่านั้น ด้วยอากาศที่ดีของเมืองดาลัดและมีสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติที่สวยงาม เมืองดาลัดจึงได้รับสมญานามว่าเมืองแห่งฤดูใบไม้ผลิที่โรแมนติกที่สุดในเวียดนามใต้
ประเทศ vn เวียดนาม, โดย บริษัท วอล์ค โลกา จำกัด

สถานที่ท่องเที่ยวนี้มีอยู่ในโปรแกรมทัวร์

^