walkloka

เมืองโบราณฟ่งหวง

เมืองฟ่งหวง สร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์ชิง เป็นเมืองโบราณที่เก่าแก่ ซึ่งมีอายุกว่า 400 ปี เนื่องจากเขาหนานหัวที่อยู่ทางทิศใต้ของเมืองฟ่งหวง มีลักษณะเป็นรูปร่างเหมือนหงส์ จึงเรียกกันว่า เฟิ่งหวงซึ่งแปลว่า หงส์ เมืองฟ่งหวงเป็นเมืองที่อยู่ท่ามกลางธรรมชาติ และป่าเขา ทำให้เมืองฟ่งหวงมีสภาพอากาศที่ดี ทิวทัศน์สวยงาม เหมาะแก่เป็นเหมืองท่องเที่ยวอีกแห่งที่นักท่องเที่ยวไม่ควรพลาด
ประเทศ cn จีน, โดย บริษัท วอล์ค โลกา จำกัด

สถานที่ท่องเที่ยวนี้มีอยู่ในโปรแกรมทัวร์

^