walkloka

เมืองกุ้ยหลิน

เมืองกุ้ยหลิน (Guilin) เป็นเมืองที่มีชื่อเสียง และเป็นสถานที่ที่สวยงามแห่งหนึ่งของประเทศจีน เมืองกุ้ยหลินเป็นเมืองเอกของเขตปกครองตนเองของชนชาติจ้วงกว่างซี ซึ่งอยู่ทางภาคใต้ของประเทศจีน มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 240,000 ตารางกิโลเมตร เมืองกุ้ยหลินมีลักษณะเป็นพื้นที่คล้ายกับแอ่งกระทะ และมีเทือกเขาที่สำคัญได้แก่ ภูเขาต้าหมิงซันและต้าเหยาซัน นอกจากนี้ยังเป็นเขตหินปูนขาวที่ครอบคลุมพื้นที่ ด้วยเหตุนี้เมืองกุ้ยหลินจึงมีถ้ำหินปูนอยู่มากมาย ให้ได้ชมกัน
ประเทศ cn จีน, โดย บริษัท วอล์ค โลกา จำกัด

สถานที่ท่องเที่ยวนี้มีอยู่ในโปรแกรมทัวร์

^