walkloka

เมืองหลงเซิ่น

เมืองหลงเซิ่น (longsheng) ตั้งอยู่ในทิศตะวันออกเฉียงใต้ของอำเภอหลงจี๋ เนื่องจากบริเวณนี้จะไม่มีพื้นที่ราบ ชาวบ้านที่เมืองหลงเซิ่นจึงทำนาบนภูเขาในลักษณะขั้นบันไดที่ลดหลั่นลงมาตามแนวเขา ตั้งแต่ตีนเขาจนถึงยอดเขา เมืองหลงเซิ่นขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองน้ำพุร้อนที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งในประเทศจีน ที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติ ป่าไม้ และแร่ธาตุ และเป็นศูนย์รวมของวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของชนเผ่าชาวเย้า
ประเทศ cn จีน, โดย บริษัท วอล์ค โลกา จำกัด

สถานที่ท่องเที่ยวนี้มีอยู่ในโปรแกรมทัวร์

^