walkloka

เมืองเฉิงตู

เมืองเฉิงตู เป็นเมืองเอกของมณฑลเสฉวน ตั้งอยู่บริเวณลุ่มแม่น้ำหมินใจกลางมณฑล ประชากรเมืองเฉิงตูมีราว 10 ล้านคน จัดเป็นอันดับ 3 ของประเทศจีน เมืองเฉิงตูมีชื่อเสียงอย่างในการที่เป็นเมืองที่พร้อมไปด้วยวัฒนธรรมและศิลปะที่หลากหลาย รวมทั้งธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์และเมืองเฉิงตูเป็นแหล่งรวมสถานที่ท่องเที่ยวไว้มากมาย อธิเช่น ศูนย์วิจัยและเพาะเลี้ยงแพนด้า, วัดวูเฮา, หุบเขาจิ่วจ้ายโกว, หลวงพ่อโตเล่อซาน
ประเทศ cn จีน, โดย บริษัท วอล์ค โลกา จำกัด

สถานที่ท่องเที่ยวนี้มีอยู่ในโปรแกรมทัวร์

^