ทัชมาฮาล

ทัชมาฮาลตั้งอยู่บริเวณ ริมฝั่งแม่น้ำยมุนาในเมืองอัคราประเทศอินเดียใช้เวลาก่อสร้างและตกแต่งนานถึง 22 ปีระหว่างปี ค.ศ.1632-1654 ทุกส่วนสร้างด้วยหินอ่อนสีขาวนวลบริสุทธิ์ ศิลาแลง ประดับลวดลายเครื่องเพชร พลอย หิน โมราและเครื่องประดับจากมิตรประเทศ ทัชมาฮาลสร้างตามแบบสถาปัตยกรรมแนวโมกุลของอินเดียและนอกจากนี้ที่นี่ยังเป็นสถานแห่งความรักระหว่างพระเจ้าชาห์ ชหานกับพระนางมุมตาส มาฮาล อนุสรณ์แห่งความรักที่ยิ่งใหญ่ที่สุดด้วยค่ะเป็นสถานที่สำคัญอีกสถานที่ค่ะและที่นี่ก็เหมาะมากค่ะสำหรับคู่รักที่หาสถานที่พักผ่อนเพราะทัชมาฮาลนี้เป็นสถานที่แห่งความรักที่มีประวัติมายาวนานมากค่ะ
ประเทศ in อินเดีย, โดย บริษัท วอล์ค โลกา จำกัด

สถานที่ท่องเที่ยวนี้มีอยู่ในโปรแกรมทัวร์

^