walkloka

สวนสาธารณะสตาลิน

สวนสาธารณะสตาลินสวนสาธารณะสตาลินหรือชาวจีนจะเรียกสวนนี้ว่าซื่อต้าหลินกงหยวนสถานที่นี้ได้ถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ.1953 เพื่อป็นหลักฐานถึงสัมพันธภาพอันดีสวนแห่งนี้เป็นสวนพฤกษาชาติที่ได้มีการถูกจัดวางในสไตล์รัสเซียและตกแต่งด้วยต้นไม้แปลงดอกไม้และชุดสลักหินนอกจากนั้นยังเป็นจุดชมทัศนียภาพของแม่น้ำซงฮัวซึ่งถือว่าเป็นจุดชมวิวที่งดงามท่านสามารถถ่ายภาพสวยๆมากมายเลยทีเดียวค่ะและที่นี่จะไม่ทำให้ท่านผิดหวังแน่นอนค่ะ
ประเทศ cn จีน, โดย บริษัท วอล์ค โลกา จำกัด

สถานที่ท่องเที่ยวนี้มีอยู่ในโปรแกรมทัวร์

^