ภูเขาหิมะมังกรหยก

ภูเขาหิมะมังกรหยก  เป็นเทือกเขาขนาดเล็กที่อยู่ใกล้กับเมืองลี่เจียงในมณฑลยูนนาน ทางตะวันตกเฉียงใต้ของสาธารณรัฐประชาชนจีนยอดเขาที่สูงที่สุดมีชื่อว่า ซ่านจึโต่ว ทิวทัศน์ของเทือกเขาที่มองจากสวนที่สระมังกรดำในเมืองลี่เจียง ภุเขาหิมะมังกรหยก ประกอบไปด้วยยอดเขา 13 ยอดสถานที่นี้่มีความสวยงามมากๆค่ะรับลองได้ถ้าท่านได้ไปชมที่นี่ท่านจะต้องประทับใจแน่นอนค่ะที่นี่มีหิมะที่ขาวสอาดบวกกับอากาศที่เย็นสบายอีกด้วยค่ะ
ประเทศ cn จีน, โดย บริษัท วอล์ค โลกา จำกัด

สถานที่ท่องเที่ยวนี้มีอยู่ในโปรแกรมทัวร์

^