walkloka

เมืองปักกิ่ง

เมืองปักกิ่ง หรือ เป่ย์จิง Beijing เป็นเมืองหลวงของสาธารณรัฐประชาชนจีน มีชื่อย่อว่า จิง ปัจจุบันปักกิ่งมีประชากรทั้งหมดราว 11 ล้านคน อีก 7 ล้านคนอาศัยอยู่อย่างหนาแน่นแออัดในเขตตัวเมือง ทำให้เมืองปักกิ่งกลายเป็นมหานครที่ใหญ่เป็นอันดับ 12 ของโลก รายได้ต่อคนของชาวปักกิ่งโดยเฉลี่ยเดือนละ 4,000 บาท ค่าแรงขั้นต่ำวันละ 40 บาท เมืองปักกิ่งเป็นเมืองหลวงที่มีรถจักรยานเยอะที่สุดในโลก มีประมาณ 8 ล้านคัน รถยนต์กว่า 1 ล้านคัน และมีรถแท๊กซี่ประมาณ 80,000 คัน ซึ่งมีมากกว่ายิ่งกว่าเมืองใดในโลก ช่วงกลางคืนของเมืองปักกิ่ง จะคิดค่าโดยสารเพิ่มขึ้นจากมิเตอร์อีกร้อยละ 20 ซึ่งทำให้เมืองปักกิ่งเป็นเมืองที่เปี่ยมไปด้วยความกระฉับกระเฉง มุ่งมั่น และวาดหวังจะสร้างอนาคตที่สดใสเรืองรอง
ประเทศ cn จีน, โดย บริษัท วอล์ค โลกา จำกัด

สถานที่ท่องเที่ยวนี้มีอยู่ในโปรแกรมทัวร์

^