walkloka

โชว์เมืองจำลองซ่ง

โชว์เมืองจำลองซ่ง เมืองจำลองราชวงศ์ซ่งเป็นเมืองจำลองที่ทางรัฐบาลจีนได้สร้างขึ้น เพื่อเป็นการอนุรักษ์ และฟื้นฟูศิลปะวัฒนธรรม และสิ่งก่อสร้างในสมัยราชวงศ์ ซ่ง โดยได้ออกแบบและสร้างให้เป็นเมืองหังโจวโบราณ ภายในได้จัดสร้างเมืองจำลอง ซึ่งมีทั้ง กำแพงเมือง บ้าน ตลาด โรงเตี๊ยม และชุมชนโบราณ อยู่ด้านใน นำท่านสัมผัสบรรยากาศและสัมผัสวิถีชีวิตสมัยราชวงศ์ซ่ง ไม่ว่าจะเป็นสถาปัตยกรรม การดำเนินชีวิต การแต่งกาย วัฒนธรรม ประเพณี ที่จำลองให้เราเห็นภายในเมืองจำลองนี้ จากนั้นนำท่านชมโชว์ราชวงศ์ซ่ง การแสดงโชว์ย้อนยุคที่สวยงามและสุดยอดด้วยเทคนิคซึ่งตระการตาทั้ง รูปแบบการโชว์ เทคนิค แสง สี เสียง จนไม่อาจละสายตา และสมกับคำที่ว่า "เที่ยวเมืองซ่งหนึ่งวัน เหมือนย้อนกลับไปหนึ่งพันปี"
ประเทศ cn จีน, โดย บริษัท วอล์ค โลกา จำกัด

สถานที่ท่องเที่ยวนี้มีอยู่ในโปรแกรมทัวร์

^