walkloka

วัดรุมเต็ก

วัดรุมเต็ก ตอนเช้าทุกวันจะมีพราหมณ์ประกอบพิธีบูชาพระศิวะ เพราะมีศาลาที่มีศิวลึงก์อยู่ด้านหน้าของโรงแรม รวมทั้งโคนทิด้วย อยู่ในรั้วของโรงแรมเหมือนเป็นส่วนหนึ่งของโรงแรม มีพราหมณ์สองคน คนหนึ่งสวด อีกคนตักน้ำรดลงที่ศิวลึงก์ อยู่ในเมืองกังต๊อก รู้จักกันในนามของ ศูนย์ธรรมจักร (Dharmachakra Centre) อยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ประมาณ 24กิโลเมตร สร้างโดย การ์มาปา วังชุก ดอร์เจ ที่9 ในศตวรรษที่ 16 สำหรับใช้เป็นที่พักอาศัยของผู้สืบเชื้อสาย Karma Kagyu ในสิกขิม แต่เมื่อวัดถูกทำลาย พื้นที่ถูกปล่อยร้างและตอนหลังได้มีการบูรณะขึ้นมาใหม่ก็เริ่มมีผู้คนไปทำบุญเที่ยวชมวัดนิค่ะ
ประเทศ in อินเดีย, โดย บริษัท วอล์ค โลกา จำกัด

สถานที่ท่องเที่ยวนี้มีอยู่ในโปรแกรมทัวร์

^