walkloka

วัดแชกงหมิว

วัดแชกงหมิว เป็นวัดเต๋าเก่าแก่ที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแก่นายพลเชอผู้ช่วยขจัดโรคร้ายให้หมดไปจากชาทิน วัดแชกงหมิวที่เห็นในปัจจุบันเป็นวัดใหม่ได้รับการปรับปรุงล่าสุดในปีค.ศ. 1993 ในอารามมีกังหันทองแดงสำหรับหมุนขับไล่โรคร้ายเพิ่มเข้ามา เป็นสัญลักษณ์ของวัดส่วนหลังเก่าที่สร้างเมื่อ 300 ปีก่อน ไม่เปิดให้คนทั่วไปเข้าชม โดยในวันที่ 3 ของเทศกาลตรุษจีน ชาวฮ่องกงนิยมมารวมตัวกันที่วัดแชกงหมิว เพื่อทำพิธีทางศาสนา ณ ที่แห่งนี้
ประเทศ hk ฮ่องกง, โดย บริษัท วอล์ค โลกา จำกัด

สถานที่ท่องเที่ยวนี้มีอยู่ในโปรแกรมทัวร์

^