walkloka

พิพิธภัณฑ์กองทัพทหารม้าจิ๋นซีฮ่องเต้

พิพิธภัณฑ์กองทัพทหารม้าจิ๋นซีฮ่องเต้ ความยิ่งใหญ่ของกองพลทหารม้า พิพิธภัณฑ์กองทัพทหารม้าจิ๋นซีฮ่องเต้ถูกจัดให้เป็นสิ่งมหัศจรรย์อันดับ 8 ของโลก และองค์การยูเนสโก้กำหนดให้เป็นแหล่งต้นกำเนิดอารยธรรมโลกตั้งอยู่ที่ตำบล หลินถงบริเวณเชิงเขาหลีซานห่างจากตัวเมืองซีอานไปทางทิศตะวันออกประมาณ 35 กิโลเมตร พิพิธภัณฑ์กองทัพทหารม้าจิ๋นซีฮ่องเต้สุสานแห่งนี้ใช้แรงงาน 726,000 คน และใช้เวลาในการก่อสร้างถึง 38 ปี ตั้งแต่ปี 246-208 ก่อนคริสตกาล และได้ถูกขุดค้นพบหุ่นทหารดินเผาจีนโดยบังเอิญเมื่อ 29 มี.ค. ค.ศ. 1974 โดยชาวนาในหมู่บ้านซีหยาง ส่วนอาณาเขตพื้นที่ของสุสานรวมทั้งสิ้น 2,180 ตารางกิโลเมตร โดยแบ่งออกเป็นพระราชฐานชั้นในและชั้นนอก ภายในจะมีรูปปั้นกองทหารอารักขาที่ถูกฝังราว 6,000 ตัว ท่านจะได้พบกับความอลังการ งดงาม ตระการตา อันน่าอัศจรรย์ใจยิ่งต่อมา ภายหลังพิพิธภัณฑ์กองทัพทหารม้าจิ๋นซีฮ่องเต้ได้รับการคัดเลือกให้เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม ในปี พ.ศ. 2530
ประเทศ cn จีน, โดย บริษัท วอล์ค โลกา จำกัด

สถานที่ท่องเที่ยวนี้มีอยู่ในโปรแกรมทัวร์

^