walkloka

เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล

เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล หรือ เจ้าแม่กวนอิมปรางค์ทองสร้างด้วยทองสัมฤทธิ์ทั้งองค์ มีความสูงทั้งหมด 18 เมตร และหนักกว่า 1.8 ตัน รูปปั้นเจ้าแม่กวนอิมมาเก๊า ประดิษฐานอยู่บนฐาน ดอกบัวดูงดงามเมื่อโดนแสงเป็นประกายเรืองรองดูงดงามน่าจับตา เรียกได้ว่าเป็นเจ้าแม่กวนอิมลูกครึ่ง คือรูปปั้นเจ้าแม่กวนอิมองค์นี้ เป็นเจ้าแม่กวนอิมที่มีพระพักตร์เหมือนพระแม่มารี ที่เป็นเช่นนั้นเพราะว่าเป็นเจ้าแม่กวนอิมที่โปรตุเกสตั้งใจสร้างขึ้นเพื่อให้ป็นอนุสรณ์ให้กับมาเก๊าในโอกาสที่ส่งมอบมาเก๊าคืนให้กับจีน
ประเทศ mo มาเก๊า, โดย บริษัท วอล์ค โลกา จำกัด

สถานที่ท่องเที่ยวนี้มีอยู่ในโปรแกรมทัวร์

^