walkloka

โบสถ์เซนต์ปอล

วิหารเซนต์ปอล มาเก๊า คือซากโบสถ์ที่มีชื่อออกแบบโดยสถาปนิกชาวอิตาเลียน ด้านหลังของโบสถ์เซนต์ปอลมีพิพิธภัณฑ์จัดแสดงประวัติของโบสถ์ ซึงโบสถ์เซนต์ปอลนี้ได้รับการยกย่องให้เป็นอนุสาวรีย์แห่งศาสนาคริสต์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในดินแดนตะวันออก
ประเทศ mo มาเก๊า, โดย บริษัท วอล์ค โลกา จำกัด

สถานที่ท่องเที่ยวนี้มีอยู่ในโปรแกรมทัวร์

^